Паричната сума трябва да бъде в границите от 150лв. до 8000лв. Сумата е:46.00