Паричната сума трябва да бъде в границите от 150лв. до 50000лв. Сумата е:84.00