Инструменти за управление на лични данни

Тази страница предоставя инструменти за управление на личните ви данни, които се съхраняват в нашия магазин.
След като направите заявка, ще ви бъде изпратен имейл с връзка за разрешаване на заявката.

Получаване на лични данни

Ще ви изпратим копие от всички ваши лични данни, с които разполагаме. Също така данните ще бъдат в общ машинночетим формат, така че да можете да ги използвате, за да ги предадете на друг събирач на данни по ваш избор

Редактиране на данни

За да редактирате личните си данни, трябва да влезете в профила си.

Изтриване на данни

Вашите лични данни, включително акаунт и цялата свързана с него информация (бонуси, бонусни точки, история на поръчките и т.н.), ще бъдат напълно премахнати от нашия магазин. Ако данните все още са ни необходими, за да обработим поръчката Ви или да изпълним задълженията си към Вас по договора между нас (връщане на продукт, връщане на пари и т.н.), няма да можем да удовлетворим такова искане

Ограничаване на обработката на данни

Ограничаването на обработката на данни е алтернатива на изтриването на данни: ще продължим да съхраняваме данните ви, но няма да ги обработваме, докато не отмените ограничението. Няма да имате достъп до профила си, докато ограничението не бъде отменено. Ако данните все още са ни необходими, за да обработим поръчката ви или да изпълним задълженията си към вас по договора между нас (връщане на продукт, възстановяване на пари и т.н.), няма да можем да удовлетворим такива искания

Отмяна на ограничението за обработка на данни

Ограничението върху обработката на вашите лични данни ще бъде отменено и ние ще можем да ги обработваме.

Оттегляне на съгласие

Оттеглянето на съгласието за обработка на личните ви данни, събрани въз основа на споразумението (напр. за целите на директния маркетинг), означава, че ще спрем да обработваме тези данни за целите, дадени със споразумението, и ако нямаме законови задължения към вас, като например обработка на поръчки, всички ваши лични данни ще бъдат премахнати от нашия магазин (вашият акаунт и цялата свързана с него информация: бонуси, бонусни точки, история на поръчките и т.н.)
Имейл адресът ще бъде използван за идентифициране на личните ви данни в нашия магазин и за изпращане на код за оторизация до посоченият имейл.