Tax Free Shopping

Уважаеми Клиенти,
Tax Free е услуга, която е насочена за клиенти с чуждо гражданство, извън Европейския съюз и в този смисъл тя не е актуална и не се отнася за български граждани. Ако желаете да се запознаете с нейната същност, подробна информация на български език може да намерите по-долу на тази страница.

 

Tax free Shopping, what is it?

Tax Free Shopping is a service enabling all foreign travelers non-EU citizens to reclaim the VAT charged on their purchases of goods for personal use.
Tax Free Shopping is applied in Bulgaria under ordinance H-12 dated 24.08.2006 regulating the procedure and documents for refund of value added tax charged to and paid by foreign natural persons for goods purchased and exported by them from the territory of the country in their personal luggage for personal use in unchanged type.

Tax Free Essential

Every foreign citizen (non EU citizen), who purchased goods with amount no less than 300 BGN, from stores entitled to value added tax refund, have the right to reclaim the VAT when leaving the
country.

Deadlines

 1. The purchased goods must be exported from the EU (the country) within 3 (three) months of the invoice date.
 2. The foreign citizen must present the original documents to the Agent within 6 (six) months of the invoice date.

 

VAT Refund Points

Foreign Citizens may cash out their VAT refund at the Agent’s Refund points at the following addresses:

 • Refund office of E&S Tax Services at Sofia Airport, Terminal 2 before passport control

  Working hours: from Monday to Sunday from 8:00 to 16:00

 • Exchange bureau „4Х” at Varna Airport
 • Exchange bureau „4Х” at Bourgas Airport
 • Refund office, Kyustendil, 77 Tsar Osvoboditel blvd.

  Working hours: from Monday to Friday from 9:00 to 18:00 and Saturday 9:00 to 14:00

 • Refund office, Kapitan Andreevo Border point – Shipka Sped company

  Working hours: from Monday to Sunday from 0:00 to 24:00 (24/7)

  Contact number: +359 882 839001

 • Office of E&S Tax Services, Sofia, 11A Slavyanska str.

  Working hours: from Monday to Friday from 10:00 to 17:30

During the active winter season (20th of December – 31th of March) in Bansko:

 • Exchange bureau “OFFICE CHANGE” 77 Pirin str. Near hotel KAP HOUSE
 • Exchange bureau „4Х” Naiden Gerov str., near restaurant ” Veseloto selo”

 

Какво е Tax Free Shopping?

Услугата Tax Free Shopping представлява възстановяване на ДДС при покупки на стоки за лично ползване от чуждестранни туристи, граждани на държави извън Европейския съюз.
Tax Free Shopping в България се предлага в съответствие с Наредба Н-12 от 24.08.2006 на МФ и ЗДДС за възстановяване на платен ДДС на физически лица, които не са установени на територията на общността, за закупени от България стоки за лично потребление.

Същност на услугата (TAX FREE)

Всеки чуждестранен гражданин на страна извън Европейския съюз, който е закупил стоки на стойност не по-малка от 300 лева, от магазин притежаващ право на продажба с ДДС възстановяване, има възможност да претендира за връщане на данъка при напускане на страната.

Срокове

 1. Закупените стоки трябва да бъдат изнесени от страната в срок до 3 (три) месеца, считано от датата на издаване на данъчната фактура.
 2. Искането за възстановяване на ДДС заедно с оригиналната фактура трябва да бъдат предявени в оригинал на Агента в срок до 6 (шест) месеца от датата на издаване на данъчната фактура.

 

Пунктове за изплащане на ДДС

ЧФЛ могат да получат възстановения данък в брой от кеш-бюрата на Агента.

Към настоящия момент суми в брой се изплащат на следните адреси:

 • Кеш бюро на E&S Tax Services на летище София Терминал 2, преди граничен контрол

  Работно време: от Понеделник до Неделя – 8:00 до 16:00

 • Чейндж бюро „4Х” на летище Варна
 • Чейндж бюро „4Х” на летище Бургас
 • Офис за изплащане на ДДС в гр. Кюстендил, бул. Цар Освободител №77

  Работно време: от Понеделник до Петък- 9:00 до 18:00 и Събота- 9:00 до 14:00

 • Офис за изплащане на ДДС ГКПП Капитан Андреево – фирма Shipka Sped

  Работно време: от Понеделник до Неделя- 0:00 до 24:00 (24/7)

  Телефон: +359 882 839001

 • Офис на E&S Tax Services в София на ул. Славянска 11А

  Работно време: от Понеделник до Петък – 10:00 до 17:30

През активния зимен сезон (от 20 декември до 31 март) се отварят и два пункта в Банско:

 • Чейндж бюро „OFFICE CHANGE“ на ул.“Пирин“ 77, до хотел KAP HOUSE
 • Чейндж бюро „4Х” на ул.“Найден Геров“, до ресторант „Веселото село“

 

MACEDONIA

Exchange GlobalEx на адреси:

 • ул. Васил Главинов, 3/1/1 лок. 9/1, Скопие

  Работно време: от Понеделник до Петък – 08:00 to 22:00

 • ул. Кея 13 Ноември, 1/1, GTC – партер, Скопие

  Работно време: от Понеделник до Петък – 08:00 to 22:00

 • Чосовникова кула, ул. Петър Петрович Негош 12, Битоля

  Работно време: от Понеделник до Петък – 08:00 to 22:00